Plasman Uitgeverij

Spelende dieren

(vertaling van Animals at Play van Marc Bekoff)

Sportief en eerlijk spelen is een belang­rijke sociale regel, ook bij dieren. Marc Bekoffs Spelende dieren gaat over het spel­gedrag van dieren. Eerlijk­heid speelt een belang­rijke rol in de sociale inter­acties tussen vele ver­schil­lende soorten dieren en is onont­beerlijk voor het ontwik­kelen en onder­houden van vriend­schappen.
Bekoff benadrukt met zijn ideeën over fair play het belang van sa­men­wer­king en recht­vaardig­heid, aspecten van gedrag die hard nodig zijn in de wereld van van­daag, vooral voor kinderen. Spelende dieren is een leuk boek om met kin­deren samen te le­zen. Het is een 'kinderboek voor jong en oud'.

Klik op de cover om een paar pagina's te bekijken.

Spelende dieren
vertaald door nannie de nijs bik
nur: 223 - kinderboeken: natuur, plant, dier < 12
isbn: 978-9491700019
32 pagina's, geïllustreerd, hardcover
prijs: 11,95

© 2024 plasmanuitgeverij.nl algemene voorwaarden
privacyverklaring
links