Plasman Uitgeverij

BAT voor angstig, gefrustreerd en agressief gedrag bij honden

Denk na over de func­tie die het ge­drag van je hond heeft en help hem zo de pro­ble­men die zijn reactieve gedrag veroor­zaken op te lossen. Grisha Stewart ontwik­kelde BAT (Behavior Adjustment Training = het om­buigen van gedrag) om reactief gedrag bij hon­den te voor­komen en / of in goede banen te leiden. Met BAT kijk je naar de func­tie van grom­men, uit­val­len of vluch­ten en help je de hond sociaal aan­vaard­baar ge­drag aan te leren dat die­zelf­de func­tie heeft. In een noten­dop: met BAT geef je de hond een kans om te le­ren zijn om­ge­ving te han­teren via vreed­zame oplos­singen. Door BAT krijgt je hond op een posi­tieve manier meer zelf­vertrou­wen. Ook jij krijgt meer zelf­vertrou­wen om­dat je je hond gaat be­grij­pen en hem kunt hel­pen om op een pret­tige en vei­lige ma­nier met men­sen, andere hon­den en andere 'prik­kels' om te gaan. In BAT 2.0 heeft Grisha de door haar ontwikkelde methode nog verder ontwikkeld en verfijnd.
Grisha is de grond­leg­ger van Ahimsa Dog Training in Seattle. Ze werkt met een team van meer dan tien men­sen en haar honden­school heeft vele prij­zen ge­won­nen, waar­onder Beste van Seattle en Beste van het wes­te­lijk deel van de staat Washington. Grisha is wis­kun­dige van origine en door haar pas­sie voor hon­den uit­ge­groeid tot inter­nationaal bekend instruc­teur en veel­gevraagd spre­ker.

Klik op de cover voor een indruk.

BAT 2.0
vertaald door nannie de nijs bik
nur: 431 - huisdieren
isbn: 978-9491700040
296 pagina's, geïllustreerd, paperback
prijs: 25,95
kijk ook eens bij onze social media

© 2023 plasmanuitgeverij.nl algemene voorwaarden
privacyverklaring
links