Plasman Uitgeverij

Ahimsa-gids voor honden

Ahimsa is een boeddhis­tisch prin­cipe van geweld­loos­heid. Het is ook een leuke weten­schap­pelijke me­thode om je hond op te voe­den. Dit gids­je biedt een kijk­je op de ma­nier van les­geven bij Ahimsa Dog Training honden­school in Seattle. Er staan veel prak­tijk­oefenin­gen in, vanaf beginners­niveau tot ver­gevor­derd niveau. Het is een han­dig hulp­middel voor instruc­teurs om aan hun klan­ten mee naar huis te geven en voor fok­kers om aan hun pup­pen­kopers cadeau te geven. Er staat in beschre­ven hoe hon­den leren, hoe clicker­training werkt, en hoe je onge­wenst gedrag (bij­tende pups, angst / agressie, schei­dings­angst, etc.) kunt voor­komen of op­los­sen door het om te bui­gen naar ge­wenst gedrag. En dat zon­der dwang, druk of geweld te gebruiken.
Grisha Stewart is de grond­legger van Ahimsa Dog Training in Seattle. Ze werkt met een team van meer dan tien men­sen en haar honden­school heeft vele prij­zen ge­won­nen, waar­onder Beste van Seattle en Beste van het westelijk deel van de staat Washington. Grisha is wis­kun­dige van origine en ze is door haar pas­sie voor hon­den uit­ge­groeid tot inter­natio­naal bekend instruc­teur en veel­gevraagd spre­ker.

Klik op de cover voor een indruk.

Ahimsa
vertaald door nannie de nijs bik
nur: 431 - huisdieren
isbn: 978-9491700026
153 pagina's, geïllustreerd, paperback
prijs: 13,45
kijk ook eens bij onze social media

© 2023 plasmanuitgeverij.nl algemene voorwaarden
privacyverklaring
links